Pequeteca Casablanca

Què és la Pequeteca Casablanca?
La Pequeteca és un servei ludicoeducatiu de qualitat, adaptat a la realitat i a les necessitats dels infants d’un a tres anys on podran compartir, juntament amb les seves famílies, diferents experiències relacionades amb el món del lleure.

Quins són els objectius?
La Pequeteca Casablanca està pensada per convertir-se en un punt de trobada creat perquè els pares, mares, avis…intercanviïn, parlin, reflexionin i comparteixin experiències sobre l’educació i la cura dels seus nens i nenes i, alhora, puguin fer diferents activitats amb els més petits.
Així doncs, ens proposem educar en el temps de lleure, afavorir el desenvolupament integral de l’infant, proporcioar un medi ric i variat de bones joguines i de situacions de joc, etc.

Horari
El servei de Pequeteca s’oferirà Dilluns, dimecres i divendres de 10,45 h. a 12,15h.

Les places són limitades 10 infants amb els seus familiars

Informació i inscripcions
Ludoteca Casablanca
La Gralla.
Plaça dels Gegants, 1
De dilluns a divendres de 16,30h. a 18,30 h.
Tel. 93 640 03 34
E-mail: ludotecacasablanca@gmail.com