Geganters i Grallers de Casablanca

L’any 2000 va néixer la collade Geganters i Grallers de Casablanca. Tot i ser una colla jove, hemcomençat amb molta il•lusió, la quals ens ha portat en l’actualitata ser més d’una cinquantena de membres.

El projecte de creació dela colla, que va comptar amb el recolzament de l’Ajuntament i entitatsdel barri, partia d’una sèrie d’objectius, que a l’actualitatcontinuen sent plenament vigents:
1) Difusió de la cultura popularcatalana en un barri de majoria immigrant.
2) Introduir elements de lacultura tradicional catalana a partir de la realitat del barri de Casablancai la seva història.
3) Enriquiment i mestissatge d’agregat cultural a la ciutat amb aportacions dels barris.
4) Foment de l’associacionisme amb projecció de ciutat.
5) Foment de la participació ciutadana en les festes populars.

Per tal de portar a terme aquests objectius estem realitzant diferents activitats:
1) Activitats obertes a lapoblació (celebracions dins i fora del municipi).
2) Tallers de portadors i balladors.
3) Tallers de grallers.
4) Activitats d’educació a les escoles

E-mail: gegantscasablanca@yahoo.es Web: http://www.gegantsdecasablanca.cat.ac/ http://webs.gegants.cat/casablancasantboi/ https://www.facebook.com/gegantsdecasablanca